Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Financiranje udruga  // Obavijesti - Financiranje udruga

23 Dec Financiranje udruga | Comments Off on Odluka o dodjeli sredstava za 2018. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za 2018. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za 2018 godinu

Čitaj više...

16 May Financiranje udruga | Comments Off on Financiranje udruga 2018.

Financiranje udruga 2018.

Obrazac proračuna Obrazac – Uputa za prijavitelje 2018. Obrazac – Opis projekta za 2018. godinu Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 1 Natječaj za udruge 2018. Pravilnik o financiranju javnih potreba Završno izvješće projekta  rok 31.01.2019 Obrazac – Procjena kvalitete projekta Ogledni obrazac životopisa Ogladni primjerak financijskog izvještaja Plan natječaja u Općini Barilović za […]

Čitaj više...

Odluka o raspodjeli sredstava udrugama u 2017. godini

Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“ i članka 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/15“, Načelnik Općine Barilović predlaže a Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 5 sjednici održanoj 29.12.2017 godine donijelo je: O D L U K U […]

Čitaj više...

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe udruga

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 32. Statuta  Općine Barilović  (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj:02/09 i 01/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – […]

Čitaj više...

Odluka načelnika o raspodjeli sredstava udrugama tijakom 2016 godine

Na temelju članka 47 a Statuta Općine Barilović „Službenik glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“ i članka 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/2015“ na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje programa i potpora od javnog interesa, dana 22.12.2016 godine donosim sljedeću:   O D L […]

Čitaj više...

Odluka Načelnika o produljenju roka za prijave po natječaju

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E L N I K KLASA:402-01/16-01/09 UR.BROJ:2133/06-01/16-10 Barilović,06.06.2016.god.   Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09 i 01/13“ i raspisanog Natječaja  za dodjelu financijskih potpora  za programe / projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016 godini koji […]

Čitaj više...

Financiranje udruga – Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović“ broj 05/15) i članka 47a. Statuta Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09i 01/13) Načelnik Općine Barilović dana […]

Čitaj više...