Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Financiranje udruga  // Obavijesti - Financiranje udruga

18 Apr Financiranje udruga | Comments Off on Financiranje udruga 2019.

Financiranje udruga 2019.

Obrazac proračuna Ogledni primjerak financijskog izvještaja Natječaj za udruge 2019 Obrazac opisa projekta za 2019. g. Obrazac Uputa za prijavitelje 2019 Obrazac za procjenu kvalitete projekta Ogledni obrazac životopisa Plan natječaja u Općini Barilović za 2019. godinu  

Čitaj više...

23 Dec Financiranje udruga | Comments Off on Odluka o dodjeli sredstava za 2018. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za 2018. godinu

Odluka o dodjeli sredstava za 2018 godinu

Čitaj više...

16 May Financiranje udruga | Comments Off on Financiranje udruga 2018.

Financiranje udruga 2018.

Obrazac proračuna Obrazac – Uputa za prijavitelje 2018. Obrazac – Opis projekta za 2018. godinu Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 1 Natječaj za udruge 2018. Pravilnik o financiranju javnih potreba Završno izvješće projekta  rok 31.01.2019 Obrazac – Procjena kvalitete projekta Ogledni obrazac životopisa Ogladni primjerak financijskog izvještaja Plan natječaja u Općini Barilović za […]

Čitaj više...

Odluka o raspodjeli sredstava udrugama u 2017. godini

Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“ i članka 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/15“, Načelnik Općine Barilović predlaže a Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 5 sjednici održanoj 29.12.2017 godine donijelo je: O D L U K U […]

Čitaj više...

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe udruga

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 32. Statuta  Općine Barilović  (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj:02/09 i 01/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – […]

Čitaj više...

Odluka načelnika o raspodjeli sredstava udrugama tijakom 2016 godine

Na temelju članka 47 a Statuta Općine Barilović „Službenik glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“ i članka 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/2015“ na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje programa i potpora od javnog interesa, dana 22.12.2016 godine donosim sljedeću:   O D L […]

Čitaj više...

Odluka Načelnika o produljenju roka za prijave po natječaju

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E L N I K KLASA:402-01/16-01/09 UR.BROJ:2133/06-01/16-10 Barilović,06.06.2016.god.   Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09 i 01/13“ i raspisanog Natječaja  za dodjelu financijskih potpora  za programe / projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016 godini koji […]

Čitaj više...

Financiranje udruga – Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović“ broj 05/15) i članka 47a. Statuta Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09i 01/13) Načelnik Općine Barilović dana […]

Čitaj više...