Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Financiranje udruga  // Obavijesti - Financiranje udruga

Odluka načelnika o raspodjeli sredstava udrugama tijakom 2016 godine

Na temelju članka 47 a Statuta Općine Barilović „Službenik glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“ i članka 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/2015“ na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje programa i potpora od javnog interesa, dana 22.12.2016 godine donosim sljedeću:   O D L […]

Čitaj više...

Odluka Načelnika o produljenju roka za prijave po natječaju

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E L N I K KLASA:402-01/16-01/09 UR.BROJ:2133/06-01/16-10 Barilović,06.06.2016.god.   Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09 i 01/13“ i raspisanog Natječaja  za dodjelu financijskih potpora  za programe / projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016 godini koji […]

Čitaj više...

Financiranje udruga – Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović“ broj 05/15) i članka 47a. Statuta Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09i 01/13) Načelnik Općine Barilović dana […]

Čitaj više...