Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ciljevi, misija, vizija  // Obavijesti - Ciljevi, misija, vizija

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Općinske uprave Barilović

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E L N I K KLASA: 080-01/12-01/01 UR.BROJ:2133/06-01/12-02 Barilović, 03.09.2012 god. Na temelju članka 47 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj: 2/09 i članka 13 Etičkog kodeksa općinske uprave Barilović, Načelnik Općine Barilović 03.09.2012 godine donosi, O D L U K U O imenovanju […]

Čitaj više...

Strateški ciljevi, misija i vizija Općinske uprave

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E L N I K KLASA: 021-01/12-01/04 UR.BROJ:2133/06-01/12-01 Barilović, 03.09.2012 god. M I S I J A Općine Barilović težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na […]

Čitaj više...

ETIČKI KODEKS OPĆINSKE UPRAVE OPĆINE BARILOVIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BARILOVIĆ N A Č E L N I K KLASA: 080-01/12-01/01 UR.BROJ:2133/06-01/12-01 Barilović, 03.09.2012 god. Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 47.Statuta Općine Barilović («Službeni Glasnik Općine Barilović“ broj:2/09), Načelnik […]

Čitaj više...