Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Barilović za razdoblje od 2015-2020 godine

Ur.broj:2133/06-01/16-05

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi („Narodne novine“ broj:33/01,60/01, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12), članka 21 Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine broj:94/13“ ) i članka 32 Statuta Općine Barilović“Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 18 sjednici održanoj 17.06. 2016 godine donijelo je:

ODLUKU
O donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Barilović za razdoblje od 2015-2020 godine

Cijelu odluku pogledajte OVDJE

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM pogledajte ovdje