Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide

Dobro došli u Općinu Barilović !

Petnaestak kilometara jugozapadno od Karlovca prostire se pitomi barilovićki kraj pitoresknih brežuljaka koje oplakuju kristalno čiste vode kraških ljepotica Mrežnice i Korane. U prošlosti centar vojnih događanja i glavna brana u obrani od Turaka, o čemu svjedoče ostaci srednjovjekovne tvrđave plemićke obitelji Barilović, u domovinskom ratu ponovno glavna brana Hrvatske i nikad osvojena - prva crta obrane od srpskog agresora. Barilović je danas općinsko središte koje svojim žiteljima pruža svakoga dana sve bolje uvjete za opstanak na njihovim stoljetnim ognjištima.
 
NOVOSTI

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE UZROKOVANE POPLAVOM

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA Općina Barilović NAČELNIK KLASA: 021-05/14-01/04 URBROJ: 2133/06-01/14-03 Barilović, 16.09.2014 OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE UZROKOVANE POPLAVOM Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj:73/97), Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj:96/98) te Odluci Župana Karlovačke županije KLASA:010-01/14-01/449, UR.BROJ:2133/1-01/04-14-02 od 16. rujna 2014 godine […]

Antikorupcijska kampanja Vlade RH

U svom nastojanju na unaprjeđivanju suzbijanja korupcije u 2008. godini Hrvatski Sabor donio je dokument koji definira okvir antikorupcijskog djelovanja – Strategiju suzbijanja korupcije, a Vlada RH, na temelju tog okvira, izradila je i usvojila provedbeni Akcijski plan 2009. godina donosi nam intenziviranje borbe protiv korupcije na svim frontovima pri čemu će jedno od značajnih […]

Poziv za javna priznanja 2013

KLASA: 061-01/14-01/01 UR.BROJ:2133/06-01/14-01 Barilović, 19.01.2014 god. Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Barilović «Službeni glasnik Općine Barilović broj: 1/10» Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Barilović dana 19.01.2014 godine: P O Z I V A građane, udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice, ustanove i trgovačka društva sa područja Općine Barilović na podnošenje […]

OBAVIJEST POSLOVNIM SUBJEKTIMA

O MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA JAMSTAVA U OKVIRU PROGRAMA JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013. GODINU NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE KARLOVAČKA ŽUPANIJA i RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o. obavještavaju poslovne subjekte koji ulažu na području Karlovačke županije o mogućnosti korištenja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita malim i srednjim poduzetnicima […]

Ostale vijesti >>