Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide

Dobro došli u Općinu Barilović !

Petnaestak kilometara jugozapadno od Karlovca prostire se pitomi barilovićki kraj pitoresknih brežuljaka koje oplakuju kristalno čiste vode kraških ljepotica Mrežnice i Korane. U prošlosti centar vojnih događanja i glavna brana u obrani od Turaka, o čemu svjedoče ostaci srednjovjekovne tvrđave plemićke obitelji Barilović, u domovinskom ratu ponovno glavna brana Hrvatske i nikad osvojena - prva crta obrane od srpskog agresora. Barilović je danas općinsko središte koje svojim žiteljima pruža svakoga dana sve bolje uvjete za opstanak na njihovim stoljetnim ognjištima.
   
NOVOSTI

Poziv za 11 sjednicu Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/15-01/01 Ur.broj:2133/06-01/15-01 Barilović, 11.03.2015 god. Na temelju čanka 34 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj:2/09 i 1/13 i članka sazivam /11/ sjednicu Općinskog vijeća Općine Barilović 18.03.2015 godine s početkom u 15 sati u Domu DVD Barilović Cijeli poziv preuzmite ovdje

0 comments

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE UZROKOVANE POPLAVOM

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA Općina Barilović NAČELNIK KLASA: 021-05/14-01/04 URBROJ: 2133/06-01/14-03 Barilović, 16.09.2014 OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE UZROKOVANE POPLAVOM Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj:73/97), Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj:96/98) te Odluci Župana Karlovačke županije KLASA:010-01/14-01/449, UR.BROJ:2133/1-01/04-14-02 od 16. rujna 2014 godine […]

0 comments

Antikorupcijska kampanja Vlade RH

U svom nastojanju na unaprjeđivanju suzbijanja korupcije u 2008. godini Hrvatski Sabor donio je dokument koji definira okvir antikorupcijskog djelovanja – Strategiju suzbijanja korupcije, a Vlada RH, na temelju tog okvira, izradila je i usvojila provedbeni Akcijski plan 2009. godina donosi nam intenziviranje borbe protiv korupcije na svim frontovima pri čemu će jedno od značajnih […]

0 comments

Poziv za javna priznanja 2013

KLASA: 061-01/14-01/01 UR.BROJ:2133/06-01/14-01 Barilović, 19.01.2014 god. Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Barilović «Službeni glasnik Općine Barilović broj: 1/10» Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Barilović dana 19.01.2014 godine: P O Z I V A građane, udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice, ustanove i trgovačka društva sa područja Općine Barilović na podnošenje […]

0 comments

Ostale vijesti >>